Privacy verklaring

Privacy verklaring

Marketing Accent
Marlene Dekkers

Juni 2018

Ik, Marlene Dekkers, en de mensen waarmee ik incidenteel samenwerk, respecteren de privacy van mijn gebruikers. Ik verwerk persoonsgegevens alleen voor het doel waarvoor ze zijn verstrekt en in overeenstemming met de AVG en de Telecommunicatiewet.

Over mij

De website www.marketingaccent.nl is eigendom van en wordt beheerd door Marketing Accent. Marketing Accent is de verwerkingsverantwoordelijke voor de verwerking van jouw persoonsgegevens in de zin van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG).

Mijn gegevens zijn:

Marketing Accent
De Kalderman 32
5706 SC Helmond
Kvk 59688858 Eindhoven

De website is gebouwd en wordt onderhouden door Webber Interactief – Daalakkersweg 2-48 5641 JA Eindhoven – en de hosting wordt verzorgd door Superior Internetdiensten – Schootense Dreef 22, 5708 HZ, Helmond. Met beide partijen heb ik een verwerkersovereenkomst afgesloten voor het delen van je persoonsgegevens.

Gegevens die ik verzamel

Wanneer jij je online aanmeldt voor mijn ‘updates’ (nieuwsbrief) of het contactformulier invult, wordt jou gevraagd om gegevens in te vullen. Ik verwerk in dat geval alleen de gegevens die je zelf aan mij verstrekt. Dit kunnen de volgende gegevens zijn:

Voor- en achternaam

E-mailadres

Bedrijfsnaam

Straat en huisnummer

Postcode en woonplaats

Doel van deze persoonsgegevens

De gegevens worden verzameld en opgeslagen voor de volgende doeleinden:

Je naam en e-mailadres gebruik ik voor het verzenden van ‘updates’ (nieuwsbrieven). Dit geldt alleen als je het aanmeldformulier hiervoor hebt ingevuld. Ik gebruik hiervoor het programma Mailchimp. Met hen heb ik hiervoor een ‘Customer EU Data Processing Addendum’ afgesloten. Meer hierover lees je hier.

Zodra je klant wordt sla ik je gegevens op in mijn boekhoudprogramma e-boekhouden.nl. Dit betreft je bedrijfsnaam, voor- en achternaam, e-mailadres, straat en huisnummer en postcode en woonplaats. Meer hierover vind je hier.

Wanneer je het contactformulier invult, zijn jouw naam en e-mailadres nodig om jou van een reactie te kunnen voorzien.

Wanneer je een reactie op mijn blog achterlaat, wordt jouw naam bij het bericht getoond. Je e-mailadres wordt niet getoond. Je IP-adres wordt gecontroleerd om te zien of je geen spambot bent. Mocht je reageren onder een blogpost, dan worden je naam en e-mailadres opgeslagen in het CMS en gebruikt om je een notificatie te sturen als er een nieuwe reactie is. De gegevens worden verder nergens opgeslagen en ook niet voor andere doeleinden gebruikt. Het is niet mogelijk een reactie te plaatsen zonder persoonsgegevens achter te laten.

Door de gegevens aan mij te verstrekken geef je mij toestemming om de gegevens voor bovengenoemde doeleinden te gebruiken. Bovendien zijn een aantal van deze gegevens noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst, wanneer ik of de mensen waarmee ik samenwerk diensten voor je gaan uitvoeren. Wij verwerken jouw gegevens dus op grond van artikel 8 sub a en sub b Wbp.

Met het verschaffen van je persoonsgegevens geef je toestemming voor de verwerking van die gegevens. Na gebruik worden je persoonsgegevens vernietigd. Je persoonsgegevens kunnen echter wel worden gebruikt voor opsporing, als via mijn website strafbare feiten worden gepleegd of strafbare uitlatingen worden gedaan.

Beveiliging persoonsgegevens

Ik heb passende technische maatregelen genomen om persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of andere vormen van onrechtmatige verwerkingen. Deze maatregelen, waaronder versleuteling van deze website middels een SSL-certificaat en een anti-spamrobot, zorgen voor een beveiligingsniveau dat past bij de gegevens die ik verwerk. Gegevens die zijn opgeslagen op mijn computer zijn beveiligd met een wachtwoord.

Cookies

Voor een zo goed mogelijke werking van deze website worden cookies gebruikt. Ik gebruik op mijn website geen advertentiecookies.

Een cookie is een klein bestandje dat door mijn website wordt meegestuurd en door jouw browser op het apparaat waar je mijn website mee bezoekt wordt geplaatst. De informatie die in de cookie is opgeslagen kan naar mijn website teruggestuurd worden, wanneer je de website opnieuw bezoekt. Meer informatie over cookies kun je vinden op de website van ConsuWijzer.

Google Analytics

Omdat ik graag wil weten hoe mijn bezoekers de website gebruiken, zodat ik het gebruik van de website kan optimaliseren, gebruik ik Google Analytics. Via mijn website worden er daarom analytische cookies van Google geplaatst. Meer informatie over het beleid van Google Analytics kun je hier vinden. Wil je dit niet, dan kun je dat hier aangeven: Opt-out Google Analytics.

Social media

Ik wil het voor jou graag zo gemakkelijk mogelijk maken om de content van mijn website te delen via social media. Dit kan door middel van een aantal social media buttons. Van de volgende social media-kanalen heb ik buttons geplaatst. Lees de privacy-verklaringen van deze social media-kanalen om te weten hoe zij met privacy omgaan door op de betreffende link te klikken:

LinkedIn 

Twitter 

Pinterest

Google+

Uitschakelen en verwijderen

Wil je de cookies uitschakelen of verwijderen? Dit kun je doen via je browserinstellingen. Gebruik eventueel de help-functie van je browser om te achterhalen hoe je dit kunt doen.

Links

Op deze website vind je ook links naar externe websites die dienen voor je gemak en ter informatie. Door hierop te klikken, verlaat je de website www.marketingaccent.nl. Marketing Accent heeft geen zeggenschap over die sites of over hun privacy maatregelen, die kunnen afwijken van het beleid en de maatregelen van Marketing Accent.

Het kan zijn dat deze externe websites gebruik maken van cookies. Graag verwijs ik hiervoor naar de cookie- of privacyverklaring van de betreffende website. Persoonsgegevens die je verstrekt aan derden, vallen niet onder het privacy beleid van Marketing Accent. Ik raad je aan het privacy beleid van andere bedrijven te lezen voordat je persoonsgegevens verstrekt. Bepaalde bedrijven kunnen hun persoonlijke gegevens bekendmaken aan Marketing Accent. Deze gedeelde gegevens vallen onder het privacybeleid van het andere bedrijf.

Bewaartermijn

Ik bewaar je gegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor ze zijn ontvangen.

Wanneer jij je uitschrijft voor mijn updates, worden je persoonsgegevens nog maximaal 6 maanden bewaard voordat deze definitief uit het systeem worden verwijderd.

De gegevens in mijn boekhoudprogramma bewaar ik tenminste 7 jaar, om aan de wettelijke verplichtingen van de belastingdienst te voldoen. Deze gegevens worden binnen 1 jaar na het verlopen van die verplichting door mij verwijderd.

De bovenstaande termijn geldt, tenzij er voor mij verdere wettelijke verplichtingen bestaan, de gegevens langer te bewaren en/of beschikbaar te houden.

Rechten

Je hebt altijd het recht jouw toestemming voor het verwerken van je gegevens in te trekken, waarna ik je gegevens niet meer verwerk. Het intrekken van deze toestemming doet geen afbreuk aan de rechtmatigheid van mijn gegevensverwerking op basis van jouw toestemming, die plaatsvond vóór deze intrekking.

Je hebt ook recht op inzage in jouw persoonsgegevens en het recht om jouw persoonsgegevens te rectificeren. Als je wilt weten welke persoonsgegevens ik van jou verwerk, dan kun je een schriftelijk inzageverzoek doen. Mochten jouw gegevens onjuist, onvolledig of niet relevant zijn, dan kun je mij schriftelijk verzoeken om jouw gegevens te wijzigen of aan te vullen.

Daarnaast heb je een recht op het wissen van jouw persoonsgegevens, een recht op het beperken van de verwerking en een recht om tegen de verwerking bezwaar te maken. Bovendien heb je recht op het overdragen van, of het overdraagbaar maken van jouw gegevens. Ook hiervoor kun je een schriftelijk verzoek doen.

Ik neem je verzoek binnen 4 weken in behandeling. Onder schriftelijk wordt ook verstaan een e-mail. Je kunt je verzoek aan mij e-mailen via marlene@marketingaccent.nl

Wijzigingen

Ik behoud mijzelf het recht voor wijzigingen in deze privacyverklaring aan te brengen. De wijzigingen treden in werking op het aangekondigde tijdstip van inwerkingtreding.

11 juni 2018

Direct contact

Bel 06 25 481 882

Mis geen updates!

Positioneren in de maakindustrie

Je hebt de focus op het produceren van je producten. Logisch, maar hoe onderscheid je jezelf als producent van die anderen? Dat doe je door slim te positioneren. Of, zoals Jos Burgers al eens zei: “Door jouw specifieke plekje in het weiland op te eisen en bekend te maken.” Je kunt hiervoor 5 stappen volgen. …

Duurzame content met een ‘always on’ contentstrategie

Hoe je via kennisleiderschap je productiebedrijf laat groeien

meer blogs

Waar draait het om in business-to-business marketing?

Eerst een definitie van business-to-business marketing: “B2B-marketing (business-to-business-marketing) is het proces van het promoten en verkopen van producten of diensten tussen twee bedrijven. Het houdt in dat relaties met andere bedrijven worden opgebouwd en onderhouden om omzet te genereren, groei te stimuleren en waarde te creëren. B2B-marketing omvat doorgaans langere verkoopcycli, grotere transacties en complexere …

Contentmissie in b2b formuleren

Toegevoegde waarde in b2b

meer inspiratie
Volg mijn updates Logo Marketing Accent
sluiten